dinsdag 2 juli 2019

Y-DNA test; Op zoek naar de onbekende voorouder


In navolging van de autosomaal DNA test die ik en mijn vader vorig jaar hebben gedaan, heb ik mijn vader het afgelopen jaar ook laten testen op zijn Y-DNA. Om de ontbrekende vader aan de kant van de van Adrichem's te vinden kan alleen een mannelijk van Adrichem zich laten testen. Het Y-DNA wordt namelijk alleen doorgegeven van vader op zoon. Mijn broer heeft het dus wel, maar ik niet. Vrouwen geven mitochondriaal DNA door aan hun dochters en weer niet aan hun zonen.

Om er achter te komen wie nou de onbekende vader van Johannes van Adrichem is moest ik mijn broer of mijn vader laten testen. Het stond al een tijdje op mijn wensen lijstje om mijn vader hier op te laten testen, maar deze testen zijn erg duur. Op Black Friday was er 50% korting op de test en heb ik toch maar mijn slag geslagen. Na enkele weken kwam eindelijk de uitslag. Omdat ik nogal nieuw ben op het gebied van DNA onderzoek snap ik er vrij weinig van. Het enige wat mij wel opviel is dat van de 16 DNA matches die mijn vader heeft er 15 uit Schotland komen en 11 daarvan hebben de achternaam Munro.

Ik ben gaan zoeken naar de achternaam Munro in Rotterdam en dat bleken er niet veel te zijn. Er is eigenlijk maar één man die in aanmerking komt als de onbekende vader. Maar het mooie is dat deze man in zijn tijd een bekende Rotterdammer was, en daardoor heb ik vrij veel over hem kunnen vinden.
Bord van Andrew Munro met familiewapen, vervaardigd in China
Andrew Munro is de naam van deze man. Andrew (of Andries op z'n Nederlands) werd geboren op 11 november 1762 in Breda als vierde kind van de Schotse soldaat Donald Munro en Florence Ross. Jannet was het oudste kind, geboren in 1751 in Engeland. Alexander was het tweede kind, hij zag in Doornik, België het levenslicht in 1754. Hierna volgde in 1757 Margaretha, zij werd geboren in Nijmegen.
Vader Donald had een broer, ook Andrew genaamd die kolonel was van de brigade waarin Donald diende.
Vader Donald en moeder Florance moeten op jonge leeftijd zijn overleden want Andrew werd op 3 oktober 1773, hij was toen 11 jaar, door de Schotse gemeente bij het gereformeerd Burgerweeshuis aan de Goudsche Wagenstraat te Rotterdam ter opname aangeboden. Zijn broer en zussen waren op dat moment al volwassen, maar konden waarschijnlijk niet in het levensonderhoud van het jongere broertje voorzien.
Zover ik heb kunnen vinden waren de omstandigheden is het weeshuis goed. (op de site van Engelfriet staat een mooie beschrijving van het weeshuis)
Ingang van het Burgerweeshuis
Goudsche Wagenstraat met link de lange gevel van het weeshuis
Andrew blonk al gauw in alles uit. Hij volgde onderwijs aan Mathematisch College en de tekenschool. Hij zou tot aan zijn trouwen in het weeshuis blijven wonen. In 1792 behaalde Munro zijn landmetersadmissie. In 1793 volgde hij zijn leermeester op als fabrieks-landmeter van het Hoogheemraadschap Schieland. Andrew gaf ook nog, uit eigen beweging, gratis lessen aan het Mathematisch college van 1795 tot 1797 om het in verval geraakte college te behouden voor zijn ondergang, wat overigens niet is gelukt. Een van zijn taken als fabriekslandmeter was het maken van een nieuwe plattegrond van Rotterdam. Deze verscheen in 1800 en werd geprezen door de grote nauwkeurigheid waar deze mee was gemaakt.

Deel van de in 1800 uitgebrachte kaart van A. Munro
De vrouw waarmee Andrew in 1787 trouwde was de uit Rotterdam afkomstige Dorothea Eckhardt. Het stel kreeg samen zes kinderen, waarvan er drie meteen na de geboorte stierven. Andrew was goed in wat hij deed en op 27 september 1802 werd Andrew benoemd tot Stadsbouwmeester van Rotterdam, hij was toen 40 jaar oud. Zijn carriere ging voor de wind. Andrew ontwierp de (toen) nieuwe Zeevischmarkt, hij vernieuwde de Korenbeurs en verbouwde de Stads-doele tot gerechtsgebouw. 

Het gerechtsgebouw
Ook zorgde hij voor het rapport voor de restauratie van de St. Laurenstoren. Hij was toen al wat op leeftijd en kon dat werk niet meer eigen ogen opnemen en niet meer zo goed advies geven.

St. Laurenskerk
Op 27 juni 1821 besloten de burgemeester en de fabrieksmeesters hem "om de langdurige diensten door hem aan de stad bewezen, de verzwakking van zijn gezigt en de tevens vermeerdere werkzaamheden, die de meenigvuldigen bestedingen van notable reparatiën en vernieuwingen van stadsgebouwen thands vorderen" toe te staan hulp te nemen voor schrijf- en tekenwerk. Andrew's werk was sinds 1802 een stuk zwaarder geworden. Het voormalige dorp Cool werd bij Rotterdam getrokken, de havens moesten worden uitgediept. Ook was hij als opzichter van Feyenoord aangesteld (het gebied, niet de voetbalclub) 😉

de door Munro ontworpen Beursbrug
In 1827 was Andrew op. Op 26 April verleende de raad hem eervol ontslag op met een pensioen van 2000 gulden met vrije woning in een stadshuisje aan de Overschiesche Straatweg, waar hij als opziener van Feyenoord gehandhaafd bleef.
Op 27 juni 1827 woonde Andrew de laatste vergadering van de commissie van fabricage bij. De hele commissie was gekomen om na bijna 25 jaar trouwe dienst afscheid te nemen van de bouwmeester.   Ook van de titel Bouwmeester werd in 1827 afgedaan, voortaan heette de chef de fabricage, "stadsarchitect".
Sociëteit Amicitia. Gebouwd in 1804 naar ontwerp van Andrew Munro

Andrew's gezondheid ging daarna achteruit. Op 11 november 1833 gaf David Dunlop, lid van de Kerkeraad van de Schotse kerk te Rotterdam, namens zijn zieke vriend Andrew Munro een schenking als aandenken aan deze Schotse gemeente. Het geschenk bestond uit een door Munro zelf ontworpen zilveren doopbekken met deksel. Op het doopbekken is gegraveerd; "In testimony of gratitude and respect, this Baptismal-basin is presented tot the Scottish National Church of Rotterdam, by Andrew Munro, Architect of this City, from 1802 to 1827".
De enige foto die ik van de doopvont kon vinden
Op het doopvont staat ook het wapen van de familie Munro met op de deksel de tekst "Dread God" en op een om het wapen geslingerd lint "The Arms of the Ancient Family of Munro of Fowlis" te lezen staat.
Het wapenschild van de Munro Clan met op de achtergrond de ruit behorende bij de familie
Bij het bombardement van |Rotterdam in 1940 werd het gebouw van de Schotse kerk verwoest. De zilveren doopvont hebben ze wel kunnen reden en schijnt nog steeds gebruikt te worden.

Anderhalf jaar na deze schenking stierf Andrew op 4 juli 1835 in Rotterdam aan een slijmberoerte.Zijn vrouw Dorothea was al gestorven in 1816. En ook zijn jongste dochter Maria stierf had hij al begraven in 1832, op 31 jarige leeftijd. Andrew overleefde ook zijn zoon Andrew Jr, die niet alleen dezelfde naam droeg, maar ook het zelfde beroep had als zijn vader. Hij stierf in 1834, slecht 34 jaar oud.

Andrew liet niet alleen prachtige landkaarten en gebouwen na, maar misschien ook wel een stukje DNA in mij. 
Want hoe past mijn oud grootmoeder Anna van Adrichem, de ongehuwde moeder van Johannes in dit plaatje? 
Ik zal er waarschijnlijk nooit achter komen hoe dit precies zit, en ook is het echt niet zeker dat Andrew Munro de biologische vader is van Johannes van Adrichem, maar ik stel me zo voor dat Anna die twee jaar ouder was dan Andrew wel eens het dienstmeisje van het gezin Munro kan zijn geweest. 
Misschien hadden de twee een affaire, misschien is de conceptie niet helemaal vrijwillig geweest. Feit is dat ze bij elkaar om de hoek woonden toen ze jong waren en van dezelfde leeftijd waren. Andrew kreeg kinderen in 1788, 1792, 1795, 1799 en 1800. Johannes en zijn tweelingbroer Wijnandus zijn geboren in 1793. Wat mij betreft past dit precies in het plaatje.

Een kaart van Andrew Munro
Ik vind het aannemelijk dat hij de vader kan zijn, maar omdat me dit niet lukt om in mijn eentje op te lossen heb ik me aangemeld bij het Munro DNA-project en krijg ik hulp van een nazaat van de Munro Clan
Deze man is, op basis van de plaats waar Andrew's vader Donald en zijn moeder Florance met elkaar trouwden, de plaats Nigg in Schotland, er voor 99% van overtuigd dat Andrew niet de vader is. 
En ook omdat de DNA matches van mijn vader op een andere tak van de Munro clan wijzen. 
Uitleg over DNA testen in het Nederlands is al lastig te begrijpen voor een leek, maar de mailtjes in het Engels zijn helemaal voor me!
Hij heeft zijn hulp aangeboden en is druk aan het uitzoeken van wie ik wel af kan stammen.
In zijn laatste mail sprak hij zelfs over een fout in de test en dat de enige Duitser die op het lijstje staat logischer is als vader.
Voorlopig hou ik het bij de Kop-in-het-zand-steek-techniek en blijf ik gewoon hopen dat hij het bij het verkeerde eind heeft en de slimme, getalenteerde Andrew Munro mijn voorvader is. Dat zou ik leuk vinden na al die landlopers en kolonisten waar de familie verder uit bestaat en Duitsers zitten er ook al genoeg in! 😊

Geen opmerkingen:

Een reactie posten